Hvorfor Privat børnepasning

Her er det altid den samme faste børnegruppe og her mindskes risiko for smitte ved sygdom, da her ikke kommer skiftende gæstebørn. Jo færre børn, des mere kontakt imellem børn og voksen.

Hos en privat børnepasser, får jeres barn tætte og nære relationer til en mindre gruppe børn og en enkelt voksen, hvilket giver ro og tryghed i et lille barns hverdag.

Jeg vælger selv dagens indhold og kan tilrettelægge dagen på børnenes præmisser.

Det er vigtigt for mig, at børnene har en tryg og genkendelig hverdag.

Her er det os der vælger hinanden. Vi underskriver en aftale og vælger hinanden til.

Måltider / Kost

Vi spiser sundt og varieret og er meget bevidste omkring kosten.

Jeg serverer morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Måltiderne vil oftest bestå af nybagt brød, rugbrød med forskelligt pålæg, frugt og grønt, økologisk mælk, grød og nogle gange lune retter som æggekage, frikadeller og fiskefrikadeller.

Hverdagen

Jeg nyder at bevæge mig ud i naturen med børnene og jeg bruger meget naturen som læringsrum, alt efter hvilken børnegruppe jeg har.

Vi er gode til at have en kurv med på tur, hvor vi samler ting fra de forskellige årstider. I naturen er vi gode til at se, røre og føle og det giver et godt indblik i de forskellige årstider og der er meget at snakke om og få sat ord på. Det giver psykisk velvære og en god motorik.

Jeg elsker også at være kreativ med børnene og vi tegner, maler, klipper og klistrer. Vi holder fast i traditionerne omkring jul, fastelavn og påsken, hvor vi også klipper pynt, sår karse og bager mm. Vi hører musik og danser rundt, læser, synger og kigger bøger. Laver puslespil og fordyber os i mange forskellige lege. Vi finder på rigtig mange spændende og sjove ting i løbet af året.

Ferie

Jeg holder 6 ugers ferie indenfor ferieåret fra 1. maj til 30. april.

Jeg har som udgangspunkt ingen lukkedage udover helligdage og feriedage.

Min ferieplanlægning er I meget velkomne til at ringe og høre nærmere om.

Som udgangspunkt følger jeg skoleferierne.

Sygdom

Ved sygdom og ferie skal I selv sørge for pasning af jeres barn og der ydes ikke refusion i betalingen, da betalingen indeholder ferie og sygedagpenge.

Åbningstider

Jeg har åben 7.15-16 mandag til torsdag og 7.15 til 15.30 fredag.

Tilmelding og ledige pladser

I er velkomne til at kontakte mig for at blive skrevet op og for yderligere information.

Hvis I ønsker et forbesøg eller anden form for kontakt under graviditet og barsel, er I også meget velkommen til dette.

Priser

Egenbetalingen udgør 2.663 kr. pr. måned.

Hertil kommer et kommunalt tilskud på ca. 5.987 kr. Således bliver den samlede betaling pr. plads i alt til 8.650 kr. pr. måned i 12 måneder om året.

Det kommunale tilskud udbetales forud til forældrene og den samlede betaling for pladsen betales ligeledes forud.

Betalingen foregår via bankoverførsel den anden sidste bankdag i måneden.

Der skal udfyldes et særskilt skema, som udleveres sammen med kontrakten og som vi sammen kan udfylde.

Familier med mere end 1 barn i dagpleje, kan søge om søskendetilskud.

Der tages forbehold for prisregulering.