Værdier

At give kærlighed, tryghed og omsorg, er det vigtigste i mit arbejde med dagplejebørn. Det er en forudsætning for, at børnene kan udvikle sig i alle aspekter.

Jeg lægger vægt på at børnene føler sig elsket og jeg kan lide at skabe glæde og tryghed omkring mig.

Jeg har i mit arbejde været på kursus i anerkendende pædagogik, som er et godt redskab til at støtte børnene i deres udvikling og kompetencer.

Privat børnepasning er omfattet af den kommunale tilsynspligt. Både med anmeldte og uanmeldte besøg i hjemmet. I forbindelse med disse besøg gennemgås læreplanerne.

Forældrene er altid meget velkomne til at deltage i de anmeldte besøg.